VỢT TENNIS WILSON BLADE 100L V9.0 (285GR) -WR150111U2

4,200,000

Thông số chi tiết : 

Trọng lượng chưa căng dây : 285 gram

Trọng lượng vợt đã có dây : 301gram / 10,6oz

Mặt vợt : 100 inch

Chiều dài vợt : 27 inch 

Mật độ lưới : 16×19

Độ cân bằng  : (không trợ lực)

Độ cân bằng (đã có dây) : 33 cm / 4 pts HL

Swing weight : 308

Độ cứng : 69