VỢT TENNIS BABOLAT EVO AERO (275GR)- 101505

4,100,000

Thông số chi tiết của vợt  : 

Mặt vợt : 102 in / 658.06 cm 
Chiều dài : 27in / 68.58cm
Trọng lượng (chưa dây) : 275gr 
Điểm cân bằng : 320mm / 7Pts HL- Không trợ lực
Độ vung vợt : 301  
Độ cứng khung vợt : 60 
Kích cỡ gọng vợt  : 23mm / 26mm / 23mm 
Mật độ lưới : 16 Mains / 18 Crosses 
Lực căng dây : 23-25kg